Ruud de Moor Centrum / Open Universiteit Nederland

Kennisbank Wiskunde

De kennisbank wiskunde is ontwikkeld voor docenten en docenten in opleiding in het voortgezet onderwijs.

De kennisbank bevat op dit moment hoofdzakelijk onderwerpen die betrekking hebben op het VMBO. Er staan ook een paar thema’s voor havo en vwo in. De kennisbank is gekoppeld aan de kennisbank rekenen voor het primair onderwijs. Thema’s uit dit deel van de kennisbank kunnen ook worden bezocht.

De kennisbank is voortdurend in ontwikkeling. U kunt hieraan meewerken door zelf bijdragen toe te voegen en te reageren op bestaande thema's.


Wilt u meewerken aan de productevaluatie van de Kennisbank Wiskunde om dit product te verbeteren?